Första betalningen omfattar resterande dagar denna månad + nästkommande månad.